MATS LINDFORS FOTOGRAFI

PROFESSIONELL SKÄRGÅRDSFOTOGRAF - NATURFOTOGRAF - LANDSKAPSFOTOGRAF - I 25 ÅR

09 juli 2010

Svar till ”Slussendebatten handlar bara om utseendet”


Svar till DN:s ”Slussendebatten handlar bara om utseendet”

Krönikans tonläge är dum och lite överlägsen. Arkitekterna i Sverige har farit fram med stor okänslighet i stora delar av våra städer sedan min barndom. Låt det inte få bli så igen. Det senaste skräckexemplet är Waterfrontbulding som är byggt med känsla som passar fascister.
Ingen nu levande arkitekt komme troligen kunna bygga något nytt och bra vid Slussen. Säkrast att renovera och förbättra lite försiktigt. Eller varför inte försöka återuppväcka arkitekter från Hansatiden? Eller deras anda.

2 kommentarer:

Herbert, Tingesten sa...

Jag håller med men läste den som ett försvarstal för gamla Slussen, eftersom han tycks säga att Nya Slussens trafiklösningar är för småskaliga.

Vad som kommer bort i JJ:s analys är att dagens trafikmaskin är dimensionerad för dubbla trafiken mot vad vi faktiskt har sedan Centralbron och Essingeleden byggdes på 60-talet. Anpassar man broarna och korsningen till dagens lägre trafikmängder så kan man frigöra mycket utrymme, och både esteter och krämare men framförallt vanliga stockholmare blir nöjda. Vi får bättre cykelbanor, fler valmöjligheter, mindre branta backar, genare förbindelser, smidigare övergångar plus bättre överskådlighet.

Mats L sa...

Håller med dig om att den gamla Slussen är trafikmässigt överdimensionerad, men få verkar förstå det. Den nya bron skrämmer inte mig. Den är ju mindre än den nuvarande.

En del verkar tända till på mina nyHansahus, när jag berättar om dom. Såg bilder från Visby nyss och det kändes bara än mer rätt.