MATS LINDFORS FOTOGRAFI

PROFESSIONELL SKÄRGÅRDSFOTOGRAF - NATURFOTOGRAF - LANDSKAPSFOTOGRAF - I 25 ÅR

15 oktober 2010

Fotografiet inte så nytt - det "plåtades" redan på 1500-talet

Camera obscura från ett lexikon 1772
Vad är egentligen fotografi? Det kan vara intressant att förstå. Jag har funderat och kommit fram till följande. Grunden för fotografi är att objektet som fotograferas/avbildas skall vara framför ett ljusinsläpp, en lins, ett objektiv eller ett litet hål. Och att avbilden projiceras i en mörk kammare. Där skapas fotografiet. Det är fotografi.

Så fotografi är inte alls beroende av det ljuskänsliga material som fångar ljuset, film eller en sensor. Det är bara ett modernt och lättanvänt sätt att spara bilden.

Konstnärerna redan på 1500-talet fotograferade, använde en "camera obscura", en föregångare till kameran, de fångade bilder, på så sätt att dom skissade av den bild som projicerades i det mörka rummet i sin "camera obscura". Det kan man kalla den första fasen av fotograferande. De var de första fotograferna. Två exempel från 1600-talet är målarna Canaletto och Jan Vermeer. Det kan också förklara min stora beundran för Vermeers målningar som har en stark fotokänsla.

Att det som fotograferas, objektet, måste finnas på plats framför ljusinsläppet gör fotografier kanske till verkligare/sannare bilder av verkligheten än annat bildskapande. Ett fotografi är något som fotografen (oftast) har sett, på en plats där fotografen varit.

Jag samtalade en stund under kvällen med fotografen Jean Baptiste Beranger och han delade mina synpunkter om att fotograferandet började redan på 1500-talet och tipsade mig om David Hockneys bok "Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters". Bättre stöd för mina funderingar och slutsatser hade jag inte kunnat få. Och sist men inte minst, ordet fotografi är grekiska och betyder "att måla med ljus".

Jan Vermeers "camera obscura" på 1600-talet
Från Wikipedia: "Camera obscura (latin, ’mörkt rum’) är ett ljustätt rum med ett litet hål i väggen som fungerar som ett ljusobjektiv. Om det i ett mörkt rum faller in ljus genom ett litet hål i väggen kan det på motsatta sidan av rummet uppstå en svag, uppochnedvänd bild av det som finns utanför hålet. Camera obscura som princip är en föregångare till de tidiga kamerorna."

Inga kommentarer: